Yongkang Songdao Electric Co., Ltd.

Country : CN [China] Company Type :
Contact Person : Songdao   Hu Contact Email : Inquire now!
Tel. : 86-579-7312896 Fax. : 86-579-7312975
Web Site : http://www.chinasongdao.com
Address : Huiyang Industrial Zone, Xianzhu Town, Yongkang City, Zhejiang Province. China
Company : *
Country :
Contact Person : *
Tel. : *
Fax. :
Email : *
Address :
Subject : *
Inquiry Content : *